Jeremia 32 : 27 Indro, Izaho no Jehovah, Andriamanitry ny nofo rehetra; moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va?
FANASINA NyAVO &  FANEVANJANAHARY

RAKOTONDRAMANANA Freedomgino

Ohabolana 19. 17 Izay miantra ny malahelo dia mampisambotra an’i Jehovah, Ary izay nomeny dia honerany kosa. Joba 41. 3 Iza no nanome Ahy aloha mba hamaliako azy ? Ny eny ambanin’ny lanitra rehetra dia Ahy avokoa.


 

Vous êtes le 234079ème visiteur

Date de dernière mise à jour : mardi, 30 janvier 2018