Jeremia 32 : 27 Indro, Izaho no Jehovah, Andriamanitry ny nofo rehetra; moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va?

ADY- HEVITRA

MARO NY ADI-HEVITRA HITANAO ATO KOA RAHA TIANAO IZANY DIA MIDIRA ATO
Forum Sujets Mess. Dernier message
11 13 [jeudi, 31 Octobre 2013 10:42]
RASETRA