Jeremia 32 : 27 Indro, Izaho no Jehovah, Andriamanitry ny nofo rehetra; moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va?
FANASINA NyAVO &  FANEVANJANAHARY

ELIA RAVELOMANATSOA

Gasy-net

Economisez grace aux bons de reduction dans vos commerces preferes. Devenez apporteur d’affaires ooDiscount et augmentez vos revenus en collectant des bons de reduction aupres des professionnels bons de reduction,bons de réduction,bon de réduction,bon de reduction,bons de reductions,bons de réductions,bon de réductions,bon de reductions,bons de reduction a imprimer,des bons de reduction,réduction,réductions,reductions,reduction,reduc,reuction,bons,bons d,bon,achat,achats,bons plans,bon plan,plan,plans,oo,discount,oodiscount,oo discount,coupons,coupon,coupon de reduction,coupons de reduction,coupon de reductions,coupons de reductions,coupon de réduction,coupons de réduction,coupon de réductions,coupons de réductions,gratuit,gratuite,remises,offres promotionnelles,commerçants,commerçant,commercant,commercants,commerce,commerces,proximité,proximite,entreprises,gagner de l argent,argent,gagner,économie,economie,économies,economies,économiser,economiser,apporteur,apporteurs,rapporteur,rapporteurs,d,d ,affaires,affaire,daffaires,daffaire,apporteurs d affaires,apporteur d affaire,apporteur d affaires,apporteurs d affaire,freelance,commercial,commerciaux,augmenter,revenus
elia

Ry ray aman-dreny hajaiko,
Ho anao ranadahy
Ho antsika ramatoa
Ho anareo tanora, zanaka
Ho an’ny mpino rehetra mahafantatra tsara fa mipaika izao ny ora

Ry havako,

Zava-dehibe ho an’ny firenena sy eo anatrehan’Andriamanitra ny ho tanterahanao ny alahady izao. Ekena fa maro ny tsy tomombana eo amin’ny fikarakarana. Sarotra ny toe-draharaham-pirenena. Ao ny tsindrihazolena sy ny famendrofendroana etsy sy eroa, ary ny sakana izay nosedraintsika manokana. Nandroso hatrany anefa.
Sahy mijoro ho anao aho ary vonona ny hitondra ny fiovana tena izy izay hisy fiantraikany mivantana amin’ny fiainan’ny isan-tokantrano. Vitantsika io.
Misaotra anareo sahady aho noho ny fanohanana nandritra izay fampielezan-kevitra izay nanerana ny lafivalon’ny nosy.  Misaotra ny kandida namana mpifaninana, nifankahery. Isika tsy miady amin’ny nofo aman-drà fa amin’ny fanahy ratsy sy ny hevitra tsy mitondra vokatsoa ho an’ny firenentsika
Mankasitraka sahady ireo olon-tsitra-po tsy tambo isaina rehetra nifanome tanana, ireo Mpanompon’Andriamanitra marobe nitso-drano sy nitondra amim-bavaka ny tenako, ireo mpanao gazety naneho ny fahaizany ny asany, ireo vehivavy mahatoky ahy, ireo mpanakanto namorona hira faneva vokatry ny fony tsy nisy tambiny, ireo tanora sy ny ankizy aza, ary ny fikambanana maro tsy voatanisa toy ny Madagasikarantsika, Topi, Hetsika Madagasikarantsika...  Ireo izay naneho fa ambony noho ny fanambazana ny safidy ary ny sitrapon’Andriamanitra.
Ho avy isika ny alahady izao, hifidy an-dRtoa Elia Ravelomanantsoa, nantsoinareo hoe «vavy tokana», ho Filoham-pirenena sy ho renin’ny Malagasy rehetra. Raiso ary ny andraikitra, amporisiho ireo misalasala, tongava manefa ny adidinao, arovy ny safidinao amin’ny fanaraha-maso ny latsa-bato, ny fanisam-bato.
Mitodika manokana aminao vevivahy, rahavavy, ny tenako. Andao isika haneho firaisankina, fahavononana ary hiaraka handray andraikitra isika vehivavy. Ny dingana voalohany dia ny fanomezana ahy ny vatonao.
Tsy hanaiky lembenana aho raha ny fahamarinan’ny safidy no voatohintohina satria sarobidy loatra amiko ny safidinao. Vavy tokana, vato tokana avy aminao hanova ny hoavin’i Madagasikara ho amin’ny fahatsarana sy ny fandrosoana azo tsapain-tanana tokoa.Ambarako fa antsika rehetra i Madagasikara, antsika jiaby fa tsy an’olona iray. Tonga daholo isika amin’ny 03 desambra, hifidy an’i Elia Ravelomanantsoa, dingana voalohany amin’ny fananganana firenena mandroso, milamina, misy asa ho an’ny rehetra, hanjakan’ny fahalalahana eo amin’ny sehatra rehetra. Alao hery àry, rahavako. Ary samia tahian’Andriamanitra fa mpandresy isika ary manoatra noho ny mpandresy.

ELIA RAVELOMANANTSOA
SAHY MIJORO HO ANAO

affiche elia
elia
elia
elia
elia
Lundi 3 Novembre 2008
elia
elia

Fifidianana filoham-pirenena 03 desambra 2006
TONGA NY FOTOANA
ANTSO AVO AVY AMIN’i  Elia Ravelomanantsoa

elia
elia
elia

  • 3 votes. Moyenne 1.33 sur 5.