Jeremia 32 : 27 Indro, Izaho no Jehovah, Andriamanitry ny nofo rehetra; moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va?
FANASINA NyAVO &  FANEVANJANAHARY

TENY GASY pour le VAZAHA

PARLONS MALAGASY A L ' AEROPORT

Tonga soa [tounga soua] Bienvenue

Iza no anaranao? [Iza nou anaranaou] Comment vous appelez-vous, comment t'appelles-tu ?

 ......... no anarako. [nou anarakou] Je m'appelle .........

Mpizahatany. [mpizahatany] Je suis ici en tant que touriste.

 Aiza ny entanao? [aïza ny entanaou] Où sont vos bagages?

 Ireto ny entako [iretou ny entakou] Ce sont (voici) mes affaires (bagages)

 Veloma. Soava tsarà! [velouma souava tsarà] Au revoir.

 Portez vous bien! Aiza ny taxi, azafady? [aïza ny taxi azafady] Où peut-on trouver un taxi, s'il-vous-plaît?

 Ho any amin'ny .... Ho ento any amin'ny ....[ho any amini][ho ento any amini] Je vais à .... Emmenez-moi à ....

 Tonga isika ! Tonga ianao. [tonga isika] [tonga ianao] Nous sommes arrivés. Vous êtes à arrivé.

Misaotra betsaka. [misaotra betsaka] Merci beaucoup.

 Veloma! mandra-pihaona! [velouma mandrapihaouna] Au revoir !  bientôt!

 LE RITUEL D'ACCES

 Manao ahoana! [manaôna] Bonjour!

bonsoir! Fahasalamàna? [fahasalamana] Comment allez-vous? Manao ahoana daholo!

[manaôna dahoulou] Bonjour à tous!

Tsara fa misaotra, ary ianao? [tsara fa misaotra ary ianaou] Bien merci, et vous (toi)?

 Eo ho eo ihany. [eo ho eo ihany] Plus ou moins bien (Ca peut aller).

 Veloma! [velouma] Au revoir!

 A L'HOTEL

Manao ahoana ! misy "chambre" ve? [manaôna, misy chambre ve] Bonjour ! Est-ce que vous avez des chambres?

Manao ahoana tompoko ! mandroso! [manaôna toumpoukou mandrousou] Bonjour monsieur (madame), entrez

 ! Misy rano mafana ve? [misy ranou mafana ve] Est-ce qu'il y a de l'eau chaude? Eny tompoko. [eny toumpoukou] Oui monsieur (madame).

Noana aho. Misy sakafo ve? [nouana ahou, misy sakafo ve] J'ai faim, est-ce que vous avez à manger?

 Misy fa mipetrapetraha. [misy fa mipetrapetra] Oui nous avons à manger. Prenez place s'il-vou-plaît! Tsara be.

[tsara bé] Très bon (très beau)

Tena natsiro fa misaotra! [tena natsirou fa misaotra] C'était très bon merci

Tafandria mandry! [tafandri mandry] Bonne nuit!

Misaotra betsaka! [misaoutra betsaka] Je vous en prie

 ACHETER

Ohatrinona? [ouatrinouna] C'est combien?

Famerim-bola. [famerimboula] la monnaie .

Lafo be! [lafou be] C'est très cher!

Tena mora be! [tena moura be] C'est très bon marché

LA DATE ET L'HEURE

Alatsinainy, Talata, Alarobia, Alakamisy, Zoma, Sabotsy, Alahady.

[alatsinainy] [talata] [alaroubia] [alakamisy] [zouma] [saboutsy] [alahady] Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche.

 Maraina, antoandro, hariva. [maraina] [atouandrou] [hariva] Matin, Midi, Soir.

Omaly, Androany, Rahampitso.

 [oumaly] [androuany] [rahampitso] Hier, aujourd'hui, demain.

Androany maraina.

[androuany maraina] Ce matin.

Androany = passé Anio hariva.

[aniou hariva] Ce soir -

 Anio = futur Amin'ny firy izao azafady? [amy firy zao azafady] Quelle heure est-il SVP ?

 

 

                      freedom_gino@hotmail.com

  • 6 votes. Moyenne 2.17 sur 5.